Inleiding methode

Onder methodisch werken verstaat men hier een systematische, weldoordachte aanpak van samenwerking om een bepaald doel te bereiken. 

                                                 

                                   © Copyright Stichting SURVUZ, 2021; usm-portal.com

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op een onderliggende denkwijze
  2. U baseert zich op een onderliggende modelleringswijze
  3. U gebruikt een coöperatieve werkwijze
  4. U gebruikt een coöperatieve beheerwijze
  5. U gebruikt een coöperatieve ondersteuningswijze.

Meer weten? Zie ELO-Samenwerking

Nog meer weten? Zie ELO-Methodiek: Inleiding methode