Inleiding

Onder methodisch samenwerken verstaat men het gebruik van samenwerking volgens de regels van het vak.  

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een algemene aanpak, u werkt pragmatisch
  2. U gebruikt specifieke cooperatieve werkvormen
  3. U denkt in termen van stammen of groepen
  4. U bent collegiaal
  5. U gebruikt instrumenten of hulpmiddelen