Inleiding methode

Onder methodisch samenwerken verstaat men het gestructureerd gebruik van samenwerking volgens de regels van het vak, waarbij hier het accent ligt op de werkwijze.  

                             

                                         © Copyright Stichting SURVUZ, 2021; usm-portal.com

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op een onderliggende denk- en modelleringswijze
  2. U gebruikt specifieke cooperatieve werkvormen
  3. U maakt gebruik van groepscompetenties
  4. U werkt met cooperatieve bouwstenen, u gebruikt samenwerkingstechnieken
  5. U gebruikt instrumenten of hulpmiddelen

Meer weten? Zie ELO-Samenwerking

Nog meer weten? Zie ELO-Methodiek: B. Methode