Welkom in de ELO-Samenwerken!

Samenwerken is bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook als dat niet onmiddellijk van persoonlijk belang is.

                              

                                                          Voor vergroting zie Mindmap

Hoe doe/bedenk ik dat?

A. U verdiept zich in de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van het fenomeen samenwerking

B. U maakt gestructureerd gebruik van werkvormen. U werkt methodisch

C. U werkt strategisch en vervult de specialistische rol van relatiemanager

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.