Welkom in de ELO-Samenwerken!

Samenwerken is bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook als dat niet onmiddellijk van persoonlijk belang is.

    

     Voor vergroting zie Mindmap                               Zie ook: Kennisintegratie en -differentiatie

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in samenwerking

B. U werkt methodisch

C. U vervult de rol van relatiemanager

D. U gebruikt ervaringsdeskundigheid

E. U bouwt uw eigen opleidingsroutes met studiemodules.