Welkom in de ELO-Samenwerken!

Samenwerken is bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook als dat niet onmiddellijk van persoonlijk belang is.

Hoe doe ik dat?


A. U verdiept zich in de samenwerkingsleer

B. U werkt methodisch

C. U vervult de rol van relatiemanager

D. U gebruikt ervaringsdeskundigheid

E. U bouwt uw eigen opleidingsroutes met studiemodules.