Inleiding

Samenwerking kan men bestuderen als een manier om gemeenscheenschappelijke doelen te bereiken. 

                                 

Hoe doe ik dat? 

  1. U maakt gebruik van overkoepelende begrippen context, cultuur, kader en wederkerigheid, u kent de uitgangspunten
  2. U heeft inzicht in de meest kenmerkende inhoudelijke begrippen, definities modellen en schema's, u ordent
  3. U kent de wisselwerking tussen samenwerking en levensloop
  4. U verdiept zich in zowel de pioniers en mijlpalen uit het verleden als in recente ontwikkelingen, u kent de historie
  5. U bekijkt, bij voorkeur contrasterende beelden als leerzame voorbeelden 
  6. U zoekt verder in de hier gebruikte bronnen
  7. U beseft dat de hier gebruikte werkwijze deel uitmaakt van een of meer hogere ordeningsmechanismen, zoals de systeemtheorie. (zie ELO-Denkhulp: Vindkunde).