Inleiding Samenwerking

Samenwerking kan men bestuderen als een manier om met behulp van relaties gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Hoe doe ik dat? 

  1. U verheldert het thema met behulp van een aantal samenwerkings- en relationele uitgangspunten
  2. U creëert inzicht met kennis. U ordent
  3. U houdt rekening met de wisselwerking tussen samenwerking en levensloop
  4. U verdiept zich in de ontwikkelingen rondom samenwerking. U kent de historie
  5. U bakent samenwerking af met behulp van voorbeeldige contrasten 
  6. U put uit diverse bronnen
  7. U bouwt voort op de uitgangspunten van de metacompetentiegedachte (zie ELO-Denkhulp: Metacompetentie uitgangspunten).

Meer weten? Zie ELO-Samenwerking