1.4 Cooperatieve-plannen

Cooperatieve-plannen zijn de voorgenomen activiteiten op samenwerkingsgebied om de cooperatieve-strategie te concretiseren. Een cooperatieplan helpt om het strategische midden te vinden tussen panklare recepten en contextspecifiek maatwerk. Als professional creëert men daarmee een kader voor de verdere uitvoering. 

Hoe doe ik dat?

  1. U formuleert eerst uw doelen: wat willen we qua samenwerking bereiken, waar willen we heen?
  2. U stelt de uitgangssituatie vast, bijvoorbeeld met een sterkte-zwakte-analyse en een knelpunten-bepaling
  3. U gaat na op welke manier (meta)cooperatie een mogelijke bijdrage kan leveren aan oplossingen
  4. U kiest voor bepaalde kennis-, houding- en gedragsdoelen en voor doel groepen en maakt u strategische keuzes over middelen, media etc.
  5. U bepaalt de tijds-as en de prioriteiten
  6. U gaat aan de slag met de concrete invulling: hoe elke doelgroep te benaderen, wanneer, met welke boodschap en met wat voor soort communicatie- en samenwerkingsmiddelen. Aangevuld met een overzicht van de kosten  
  7. U evalueert uw werk: wat was het gevolg van een bepaalde vorm van cooperatie? Desgewenst maakt u gebruik van (gestandaardiseerde) hulpmiddelen als pre-testen, feedback via dagboek-methoden, vragenlijsten of interviews.

 Meer weten? Zie Strategisch geheel