2.1.5 Referentiekaders

Een referentiekader is het samenhangend geheel van begrippen dat aangeeft in welk perspectief men samenwerking en/of het beoogde gezamenlijke resultaat daarvan moet zien en hoe het ene begrip wordt afgebakend van het andere. Daarnaast geeft een referentiekader inzicht in welke criteria men hanteert voor kwaliteit en binnen welk speelveld mensen zich cooperatief bewegen. Men kan als professional diverse referentiekaders hanteren.

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een specifiek relationeel of sociaal kader 
  2. U hanteert een cooperatief-functioneel kader
  3. U hanteert een politiek kader
  4. U hanteert een symbolisch kader
  5. U hanteert een organisch kader
  6. U hanteert een pragmatisch kader
  7. U hanteert andere cooperatieve kaders, afhankelijk van het betreffende krachtenveld

Meer weten? Zie Begrippen