2.1.4 Doelen

Het belang hangt binnen een cooperatief kader nauw samen met het doel dat men nastreeft, het resultaat waaraan men vanuit gezamenlijkheid wil bijdragen. Deze doelgerichte functionaliteit bepaalt vervolgens op haar beurt de vorm.
 
Hoe doe ik dat? 

  1. U streeft altijd naar sociale meerwaarde.

Meer weten? Zie Begrippen