1.3.1 Postmoderne cultuur

Het postmoderne wetenschappelijke perspectief gaat er, mede op basis van chaos- en systeemtheorie, van uit dat er geen eenduidige zekerheid over de werkelijkheid bestaat. Er zijn altijd verschillende manieren om tegen de werkelijkheid aan te kijken. Tevens gaat men er van uit dat die werkelijkheid wordt gevormd door een zich dagelijks aanpassende sociale constructie. Dit impliceert dat diversiteit en samenwerking de voorkeur verdienen boven uniformiteit en dat men veel oog heeft voor (voortdurende) reflectie. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U ziet een meervoud aan culturen binnen uw omgeving
  2. U beschouwt cultuur als iets wat mensen zijn en niet iets wat ze hebben. De cultuur ontstaat (emergeert) uit interactie
  3. U karakteriseert cultuur in termen van ambiguïteit en complexiteit
  4. U ziet groepen en organisaties als complexe samenwerkingsverbanden van mensen en middelen die het vermogen bezitten zich intern te (re)organiseren zonder dat daarbij sprake is van externe organisatieprincipes (autopoiese)
  5. U onderkent een onvoorspelbare dynamiek waarin vanuit een eigen visie nieuwe ideeën, gedragspatronen en gebeurtenissen worden gelanceerd die inspireren en uitdagen om op verschillende manieren naar problemen en hun oplossingen te kijken.

Meer weten? Zie Cultuur

Nog meer weten? Zie Denkhulp: Postmodernistisch