1.7 Wederkerigheid

Wederkerigheid is de gelijktijdige en wederzijdse beïnvloeding tussen verschillende partijen. In geval van samenwerking is dat een van de meest essentiele aspecten.

Hoe doe ik dat? 

  1. U verdiept zich in het proces en focust daarbij vooral op de relationele dimensies, zoals dominantie, vriendelijkheid en gehechtheid

Meer weten? Zie Uitgangspunten