4.1.2 Onderwerpen

Gezien de ervaren samenwerkingsproblemen, zal men de volgende onderwerpen aan de orde moeten stellen: 

  1. regielijn & medisch beleid
  2. (potentiele) knelpunten
  3. afspraken met derden/patient
  4. machtigingen 
  5. medicatielijst
  6. bericht van ontslag