2.1.7.2.1 CoP

Een Community of Practice (CoP) bestaat uit personen, die leren en bereid zijn kennis en ervaring met elkaar te delen op basis van een gemeenschappelijke interesse. Een CoP kent een eigen identiteit. Het aantal spelers/deelnemers is onbeperkt; iedereen kan een nieuwe deelnemer introduceren. Participatie is engagement. Perifere leden brengen nieuwe ideeën. Het is een netwerk van interpersoonlijke relaties/banden: sociaal, ondersteuning/support, informatie, erbij horen en identiteit. Een CoP legt de basis voor een nieuw product en/of proces. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U zorgt voor een gemeenschappelijk kennisdomein
  2. U vormt een community in sociale zin, een hechte groep
  3. U bent gericht op het vinden van praktische oplossingen voor complexe problemen
  4. U bent allen actoren die zichzelf en elkaar sturen. U zorgt voor een informele organisatie,
  5. U fasciliteert deelnemers in hun zoektocht naar originele oplossingen 
  6. U zorgt voor kennisdeling
  7. U werkt samen op basis van vertrouwen. 

Meer weten? Zie Team