4. Vakgebied

Een vakgebied is een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waarin men zich kan specialiseren. Metacompetenties zoals communiceren zijn deels universeel, maar dient men deels ook toe te snijden op de specifieke kenmerken van een vakgebied.

Hoe doe ik dat?

  1. U vervult de rol van relatiemanager als arts
  2. U ...