4. Domein

Een vakgebied is een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waarin men zich kan specialiseren. Metacompetenties zoals samenwerken zijn deels universeel, maar dient men deels ook toe te snijden op de specifieke kenmerken van een vakgebied.

Hoe doe ik dat?

  1. U beheerst het vak en meer. U beheerst de rollen-trias
  2. U vervult de rol van relatiemanager bij voorbeeld als arts.

Meer weten? Zie Inleiding relatiemanager