2.1.3 Kwantiteit

Kwantiteit verwijst naar de wijze waarop van bepaalde eigenschappen zich tot elkaar verhouden. Men kan grootheden getalsmatig uitdrukken in termen van eenheden, maar in geval van samenwerking kan men daar ook meer kwalitatieve termen voor hanteren, zoals mate, diepte of intensiteit.  

Hoe doe ik dat? 

  1. U weet dat relaties kunnen variëren van kluwen tot los zand; er is altijd sprake van een zekere mate van intensiteit
  2. U beseft dat de verhoudingen kunnen variëren van dominant tot onderdanig; er is sprake van een zekere mate van (on)gelijkwaardigheid
  3. U onderscheidt relaties op grond van de mate waarin ze variëren van warm tot koud. U kijkt naar de temperatuur
  4. U beschouwt relaties in termen van vriendschappelijkheid
  5. U ordent op grond van de mate waarin men elkaar aanvult, de mate van complementariteit
  6. U ordent op grond van de mate van openheid, vrijheid, plezier, niet schaden, ontdekken, tijd etc.