2.1.1 Resultaat

Bijdragen aan een gemeenschappelijk resultaat is voor een kuddedier als de mens een eerste vereiste in alle opzichten.

Hoe doe ik dat?

  1. U bestudeert samenwerking vanuit de biologie
  2. U kiest voor een psychologisch perspectief
  3. U bekijkt samenwerking vanuit een sociale invalshoek.

Meer weten: zie ELO-Evolutiepsychologie