2.3 Modellen

Een model is een schematische voorstelling van de werkelijkheid. Men gebruikt dit soort afbeeldingen of visualisaties vooral om ingewikkelde zaken overzichtelijk te maken.

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt met de Roos van Leary
  2. U ...