3. Nevenrollen

Veel professionele rollen, zoals die van relatiemanager, vergen de beheersing en vooral integratie van een groot aantal metacompetentatieve nevenrollen.  

                               

Hoe doe ik dat?