2.2.7.4.2 Accentverschuiving

Bij weerstand is het zaak om het verzet eerst en vooral goed te duiden.

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat na of uw client begrepen heeft dat de overstap van educatie naar therapie wordt gevormd door het verschuiven van de aandacht van het inhoudelijke probleem naar de machteloosheid die de cliënt ervaart bij het aanpakken van dit probleem
  2. U gaat voor uzelf na of heet voldaan aan de drie voorwaarden om deze machteloosheid te bestrijden en het werken probleemoplossend vermogen van de cliënt te vergroten:  veiligheid, uitdaging en bekrachtiging
  3. U checkt of u in voldoende mate gebruik heeft gemaakt van: steunen, structuur bieden en confronteren
  4. U bekijkt de hulpverleningsrelatie kritisch op de volgende criteria: een veilige haven, een plek om ook pijnlijke gevoelens te uiten en ingrijpende ervaringen te verwerken, een speelveld voor het experimenteren met nieuwe vaardigheden en het opdoen van nieuwe positieve ervaringen.

 Meer weten? Zie Weerstand