2.2.7.4 Weerstand

Weerstand is een vorm van verzet, doorgaans onbewust en niet zelden een normale vorm van actie is reactie. Het is energie die men in principe ten goede kan gebruiken.

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt kennis van enkele (seksuologische) voorbeelden
  2. U gaat na of u terecht hebt aangestuurd op hulpverlening in plaats van louter educatie, u checkt uw accentverschuiving
  3. U geeft aan dat u waardering heeft voor het feit dat uw cliënt kritisch staat tegenover een aanpak om zijn of haar gedrag te veranderen en niet alle interventies voor zoete koek slikt
  4. U grijpt alleen in als u voortdurend verzet tegenkomt als reactie op uw vragen en interventies
  5. U beseft dat er sprake is van een 'voorliggend' probleem dat eerst moet worden opgelost 
  6. U gebruikt zo nodig metacommunicatie om het contact tussen u en uw client onderwerp van gesprek te maken (zie ook ELO-Communicatie: Conflicthantering).

Meer weten? Zie Relatie