2.2.7.3 Kracht

Onder therapeutische kracht verstaat men het (non-specifieke) vermogen om adviezen tot verandering ook daadwerkelijk op te laten volgen. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U beseft dat non-compliance of therapie-ontrouw geenszins hoeft te wijzen op een actieve afwijzing van de inzichten en aanbevelingen
  2. U heeft oog voor passieve processen als gewenning, andere beslommeringen, gebrek aan aandacht of vergeten, die leiden tot het niet opvolgen van therapeutische suggesties
  3. U zorgt er voor dat het eigenaarschap van het oplossen van de problemen bij uw client blijft.
Meer weten? Zie Relatie