2.2.7.2 Alle teamleden

Onder alle betrokkenen, de stakeholders, verstaat men al diegenen die relevant zijn om een probleem of vraagstuk op te kunnnen lossen. Men werkt bij voorkeur met alle betrokkenen tegelijkertijd in dezelfde ruimte.

Hoe doe ik dat?

  1. krijgt beter zicht op het probleem als geheel. Het probleem van de één kan immers grote gevolgen hebben voor het functioneren van de ander. Die ander kan zelfs het probleem bewust of onbewust veroorzaken of in stand houden
  2. U vergemakkelijkt de transfer van de hulpverleningssituatie naar de alledaagse privésituatie. De hulpverlener is voor het team vooral een katalysator voor het opdoen van positieve ervaringen op het gebied van communicatie en intimiteit waarop in hun dagelijks leven kan worden voortgebouwd. Daarmee wordt tevens voorkomen dat de grenzen van de professionele betrokkenheid worden overschreden en dat onwenselijke intimiteit zijn intrede doet in het hulpverleningsproces met alle schadelijke gevolgen van dien.

Meer weten? Zie Relatie