2. Werkvormen

Onder coöperatieve werkvormen verstaat men activiteiten die een duidelijk herkenbaar samenwerkingsdoel hebben en een daarmee samenhangende opbouw en vorm. 

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt in gelijkwaardige relaties de Transactionele Analyse (TA)
  2. U gebruikt in hiërarchische relaties principes uit de hulpverlening, u begeleidt
  3. U kiest voor een communicatieve aanpak, u vergadert (zie ELO-Communicatie: Vergaderen)
  4. U kiest voor een didactische benadering, u coacht (zie ELO-Educatie: Coaching).

Meer weten? Zie Inleiding methode