2.1.4.2 Team

Een team of ploeg is een (klein) aantal mensen dat tracht een gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel.

Hoe doe ik dat?

  1. U vult elkaar aan, u bent complementair
  2. U heeft ongeveer dezelfde individuele belangen
  3. U zorgt er voor dat de verschillende individuele belangen stroken met het teambelang 
  4. U zorgt er voor dat verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid worden gedeeld.