3.7.1.3.1 Verdraaiing

Verdraaiing is een vorm van, al of niet bewust afdwalen van de bedoeling. Dat is soms nodig om het geweld dat voortkomt uit tegengestelde krachten beheersbaar te maken, zoals bijv. in de zorg het helpen van mensen en het afleggen van verantwoording daarover.

Hoe doe ik dat?

  1. U plaatst de dingen buiten de gewone routine, u maakt onzichtbaar
  2. U deelt het onhanteerbare spanningsveld op in een groot aantal wel hanterbare onderdelen, u compartimenteert
  3. U verdunt of clustert verantwoordelijkheid
  4. U reduceeert bezielde subjecten tot objecten, u anonimiseert en ontzielt. 

Meer weten? Zie Herorientatie