3.7.1.1.1 Mythologie

Men kan verschillende soorten scheppingsverhalen onderscheiden, die als het ware de mythologieën van een groep vormen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in het werk van uw voorgangers
  2. U herkent scheppingsverhalen over het ontstaan van een volk of de oprichting van een organisatie. U kijkt kosmogenetisch
  3. U focust op naderende onheil of zelf op de ondergang, u kijkt eschatologisch
  4. U richt zich op het verklaren van gebruiken, regels, wetten etc. U kijkt etiologisch

Meer weten? Zie Cultuurcreatie