3.7 Veranderen

Verandering is een van de kenmerken van cultuur; soms gaat het om groei, soms krimp, soms progressie, soms regressie. Verandering is onvermijdelijk en het is daarom van belang om er sturing aan te geven. 

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt aan culturele transities m.b.v. het totem-model
  2. U denkt in termen van aanpassing en afstemming, u hanteert het sociaal-psychologische model van Schein.

Meer weten? Zie Groepsvaardigheden