3.6.1.1 Rituelen maken

Rituelen geven richting en helpen bij het opruimen in de omgang met het onverklaarbare of oncontroleerbare. Het is zaak ze goed in te richten.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt attributen uit de theaterwereld, zoals decor, licht, geluid, locatie etc. U doet aan stage-setting
  2. U laat alles mooi kloppen en passend zijn, u bent consequent
  3. U bent kritisch in uw toelatingsbeleid, u laat anderen toe op basis van verwantschap
  4. U sluit aan bij wat al vereerd of geëerd wordt, u plaats de dingen in het grotere geheel van zingeving en religie
  5. U maakt gebruik van een rituelenbegeleider of magiër
  6. U zorgt er voor dat u als begeleider geloofwaardig bent en een acceptabele ratio hanteeert. U heeft charisma
  7. U bespeelt uw publiek, u raakt het hart
  8. U doet een appel op alle zintuigen en schuwt het gebruik van seks, dood en humor niet. U bent breinbewust
  9. U kiest het juiste ritueel voor de gelegenheid, zoals bijv. afschedidsrituelen bij een verlies. U bent  functioneel
  10. U kiest het juiste moment, u doet aan timing

 Meer weten? Zie Kosmologie