3.5.3 Diffuus

Mensen leggen vanuit verschillende rollen relaties met elkaar, waardoor het handig is om de mate van specificiteit van die relaties te kunnen varieren.

Hoe doe ik dat?

  1. U legt zaken gedetailleerd en vergaand vast, u werkt met contracten 
  2. U gaat uit van het concept 'heel de mens' en creëert een groep mensen die vergaande bevoegheden heeft, een inner circle.

Meer weten? Zie Buitenstaanders