3.3.4 Kinship

Kinship verwijst naar de groep met wie men het in het dagelijkse leven moet redden en dus ook de daarbij behorende zaken moet regelen. Dat verloopt doorgaans op basis van een aantal fundamentele principes.

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat allleen vrouwen kinderen kunnen krijgen. Dat maakt dat men mannen makkelijker kan opofferen in de oorlog, maar ook dat in organisaties de 'lijn' altijd het primaat heeft 
  2. U beseft dat het verbod op incest universeel is. Dat reduceert genetische aandoeningen, maar ook dat er in organisaties opvalllend strakke regels bestaan over wie wat met wie doet of bespreekt  
  3. U realiseert zich dat mannen nooit zeker weten wie hun nageslacht is. Dat maakt dat er allerlei regels en rituele bestaan omtrent nalatenschapppen, maar ook dat in organisaties onderscheid maken tussen leiders en volgers, kennis- en handwerkers, bonus- en malussystemen etc.    

Meer weten? Zie Verwantschap