3.3.3 Soorten

Relaties zijn er in soorten en maten. De aard van de relatie verwijst naar de fundamentele 'samenlevings-vraag' die moet worden beantwoord.  

Hoe doe ik dat?

  1. U kent het belang van relaties binnen de groep: hoe regelen we het met elkaar?
  2. U onderkent het belang van thema's als macht en leiderschap: wie bepaalt wat er gebeurt, wie is de baas?
  3. U kijkt naar relaties met buitenstaanders zoals klanten, concurrenten, collega's: hoe kijken we naar de ander(en)?
  4. U heeft oog voor de relaties met zaken als tijd, ruimte en de kosmos, inclusief de onoplosbare vragen: wat doen we als woorden tekortschieten?
  5. U bent bekend met beweging, met relaties in verandering: hoe onderhouden en beheren we relaties? 

Meer weten? Zie Verwantschap