3.3.2 Spanningsvelden

Spanningsvelden verwijzen naar gebieden waarop sprake is van tegengestelde belangen, waarden of normen en vormen daarmee een belangrijke bron van informatie om culturen te leren begrijpen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U let op de behoefte aan stabiliteit enerzijds en anderzijds aan diversiteit
  2. U heeft oog voor de noodzaak om in groepen te leven versus de behoefte om los te worden gezien van anderen, aan individualiteit
  3. U beseft dat er enerzijds de behoefte bestaat om hirarchie in groepen aan te brengen, terwijl tegelijkertijd iedereen wil worden gezien als gelijkwaardig.

  Meer weten? Zie Verwantschap