3.3 Verwantschap

Verwantschap verwijst naar datgene wat tussen de mensen en de dingen zit, wat zich in relaties afspeelt. Om cultuur in kaart te brengen, dient men te kijken naar de ruimte tussen mensen te kijken.

Hoe doe ik dat?

  1. U kijkt naar de primaire behoeften van groepen, de grondslagen
  2. U focust op de (schijnare) tegenstellingen binnen groepen, de spanningsvelden 
  3. U onderscheidt onderlinge relaties in een vijftal soorten
  4. U onderscheidt biologische of genetische van culturele verwantschap, van kinship
  5. U hanteert een socio- of organogram
  6. U houdt rekening met mobiliteit en connectiviteit.

Meer weten? Zie Groepsvaardigheden