3.2.4.1 Perspectieven

Perspectieven of invalshoeken zijn manieren om naar de wereld, in dit geval het reilen en zeilen in culturen, te kijken. Perspectieven kan men ordenen m.b.v. dimensies.

Hoe doe ik dat?

  1. U kijkt chronologisch, u onderscheidt heden/verleden versus toekmst
  2. U maakt een onderscheid tussen concreet en abstract.
  3. U comnieert beide dimensies tot 4 posities:

Meer weten? Zie Begrippenkader