3.2.4. Begrippenkader

Het antropologische begrippenkader bestaat uit specifieke termen als tribe, magie, rituelen, verhalen, totems etc. Hiermee krjgt men toegang tot de belevingswereld van groepen. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent in staat om op verschillende manier te kijken, u hanteert verschillende perspectieven
  2. U observeert op basis van wat u eigenlijk al weet, u gaat uit van (h)erkenning
  3. U beseft dat kennis belangrijk is, maar dat het soms primair draait om nieuwsgierigheid.

 Meer weten? Zie Antropoloog