3.2.2. Participeren

Participerende observatie houdt in dat men als onderzoeker of observator enerzijds zoveel mogelijk meedoet met het gewone leven en anderzijds helder is over het doel daarvan, bijvoorbeeld in het kader van een bepaald onderzoek. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verzamelt culturele 'rommel'
  2. U gaat op zoek naar anekdotes, narratieven, u verzamelt verhalen
  3. U laat u verrassen door onbegrijpelijke gebeurtenissen of gebruiken. U verzamelt hotspots.

Meer weten? Zie Antropoloog