3.2 Antropoloog

Een corporate antropoloog (Braun & Kramer, 2015) kijkt naar hoe verschillende medewerkers en afdelingen in een organisatie hun onderlinge verhoudingen regelen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt een verschil tussen kijken van binnen of buiten uit, u onderscheidt emic & etic
  2. U gaat op zoek naar het verhaal, u observeert participerend
  3. U praat met mensen, u interviewt
  4. U gebruikt specifieke termen en begrippen
  5. U kijkt naar samenhangende set van kenmerken om de grote lijn te ontdekken. U gebruikt typologieën
  6. U onderscheidt tegenstellingen, zoals proces- versus resultaatgericht, groep versus individu etc. U denkt in termen van dimensies
  7. U gaat uit van de ordening die de leden van een organisatie zelf gebruiken. U creëert voor uzelf een beeld en verfijnt dat met behulp van de grounded theory.

Meer weten? Zie Groepsvaardigheden