4.1.4 Relaties

Wat moet primair worden geregeld in de onderlinge betrekkingen?

1. Vrijheid/autonomie
- Zet iemand niet voor het blok
- Vermijd grensoverschrijding
- Blijf in contact
2. Gelijkwaardigheid:
- Relativeer eigen inbreng
- Huisarts is geen assistente
- Specialist/ziekenhuis is geen dumpplaats
- Zorg voor informeel contact
- Ontwikkel gezamenlijke toekomstvisie
- Vermijd irreële verwachtingen
3. Solidariteit (loyaliteit & collegailiteit)
- Ga uit van vertrouwen
- Niet communiceren via de patient
- Niet op basis van interpretaties van derden
- Toon begrip voor elkaar’s setting
- Kijk bij elkaar in de keuken
- Val elkaar niet af tegenover derden (patient)