1.1.1 Samenwerking

  1. Zorg dat de gemeenschappelijke doelen helder zijn
  2. Sta open voor suggesties ter verbetering
  3. Zorg dat iedereen weet wie welke taken en welke verantwoordelijkheden heeft
  4. Zorg voor een heldere structuur
  5. Ken de sterke punten van iedereen en zet daarop in
  6. Geef eenieder de kans om uit te blinken
  7. Bespreek meningsverschillen en problemen openlijk
  8. Zorg voor open communicatie
  9. Betrek eenieder bij besluiten
  10. Houd de motivatie op peil.