4.1.3 Anders

Welke communicatieve procedures dienen plaats te vinden? 

  1. Maak afspraken over wat, wanneer en hoe te communiceren
  2. Informeer pro-actief
  3. Gebruik gestandaardiseerde systemen (brieven, EPD etc.)
  4. Hou informatie toegankelijk:
  5. i.h.b.: geen onbegrijpelijke afkortingen gebruike
  6. i.h.b.: leesbaar schrijven
  7. Zorg voor structureel overleg
  8. Participeer in multidisciplinaire commissies
  9. Zorg voor feedback geven en krijgen