2.3 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen (hypothesen) en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. Met behulp van deze theorieen kan men samenwerking begrijpen, verklaren, voorspellen en beinvloeden.

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op de Transactionele Analyse
  2. U verdiept zich in The Corporate Tribe, u kiest voor de antropologie
  3. U baseert zich op de pragmatische samenwerkingstheorie van Bart Stofberg (zie vooralsnog: Site Stofberg) 
  4. U graaft een laagje dieper en baseert zich op de (evolutiepsychologische) theorie van met Waldorp & van de Wiel (zie: ELO-EvoPsy).

Meer weten? Zie Ordenen