2.1 Begrippen

Een begrip of concept is een samenhangend geheel van een of meer ideeën, een soort mentale eenheid, waarmee men samenwerking inzichtelijk kan maken van andere begrippen, bijv. communicatie, kan onderscheiden.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent bekend met het overkoepelende kader, het bijdragen aan een gemeenschappelijk resultaat
  2. U verdiept zich in kenmerkende eigenschapppen van samenwerking. U onderscheidt samenwerkingskwaliteiten
  3. U beseft dat samenwerking een bepaalde maat of intensiteit kent. U verdiept zich in cooperatieve kwantiteiten
  4. U realiseert zich dat samenwerking altijd een onderlinge verhouding veronderstelt. U verdiept zich in het fenomeen relatie
  5. U realiseert zich dat u moet voldoen aan een aantal specifiek cooperatieve voorwaarden.