4.1.1 Problemen

Welke problemen of probleemgebieden worden vooral ervaren?
  1. Regie over zorgproces:
  2. i.h.b.: Wie is de baas?
  3. i.h.b.: Wat wil de baas?
  4. Intercollegiale verwijzingen
  5. i.h.b.: discontinuïteit berichtgeving
  6. i.h.b.: positie jegens patient
  7. Financiële en juridische randvoorwaarden (concurrentie, patientenrechten)
  8. Mensbeeld en visie op geneeskunde (holistisch versus reductionistisch)
  9. Relatiedefinitie (belang samenwerking en empathie)