2.1.7.4 Chronologie

Het samenwerkingsproces kent een zekere chronologie, een bepaalde opbouw in de tijd. Het is niet alleen van belang de samenwerking goed te starten, maar ook deze goed af te hechten bij beëindiging.  

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat op zoek gaan naar een geschikte partner(s), u zoekt de juiste
  2. U bereidt voor 
  3. U legt contact en maakt kennis 
  4. U zorgt dat het klikt, dat er sprake is van synergie
  5. U verstevigt de band, u zorgt voor hechting
  6. U pleegt regelmatig relationeel onderhoud 
  7. U herstelt eventuele barsten en scheuren, u repareert 
  8. U neemt afscheid.

Meer weten? Zie Relatie