2.1.7.4.7 Repareren

Het samen aanpakken van onderlinge problemen vraagt om een speciale vorm van samenwerking, waarbij de samenwerking zelf het onderwerp van gesprek is.

Hoe doe ik dat? 

  1. U maakt de samenwerking tot gespreksonderwerp
  2. U communiceert daarbij op metaniveau omdat de onderlinge communicatie doorgaans een belangrijk onderwerp van dat gesprek is (zie ELO-Communicatie: metacommunicatie).

Meer weten? Zie Chronologie