1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen die men hanteert om samenwerking met behulp van relaties praktisch vorm te geven. 

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat er sprake is van doelen en intenties, de samenwerkings- of relationele belangen
  2. U beseft dat u altijd samenwerkt binnen een bepaalde setting met specifieke kenmerken. U kent de context
  3. U weet dat samenwerking altijd plaatsheeft binnen of vanuit een bepaalde cultuur
  4. U realiseert zich dat er bij samenwerking en relaties altijd sprake is van een of meer kaders
  5. U weet dat u altijd samenwerkt vanuit een bepaalde rol of positie
  6. U weet dat het uiteindelijk bij samenwerking draait om succescriteria
  7. U weet dat samenwerking is gebaseerd op wederkerigheid
  8. U beseft zich dat er bij samenwerking altijd sprake is van interactiviteit
  9. U realiseert zich dat er altijd sprake is van harde eisen, de relationele randvoorwaarden.

Meer weten? Zie Inleiding samenwerking

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Metacompetentie uitgangspunten