1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen die men hanteert om samenwerking praktisch vorm te geven. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U beseft dat samenwerking altijd binnen een bepaalde setting plaatsvindt, een context
  2. U weet dat samenwerking altijd plaatsheeft binnen of vanuit een bepaalde cultuur
  3. U realiseert zich dat er bij samenwerking altijd sprake is van een of meer kaders
  4. U weet dat samenwerking is gebaseerd op wederkerigheid
  5. U beseft zich dat er bij samenwerking altijd sprake is van interactiviteit
  6. U realiseert zich dat u moet voldoen aan overkoepelende eisen, er is sprake van cooperatieve voorwaarden
  7. U beseft dat er sprake is van meerwaarde, een collectief belang.

Meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Metacompetentie uitgangspunten