2.1.6.3 Paternalisme

Paternalisme kenmerkt zich door een superieure, vooral in moreel opzicht, opstelling jegens anderen. Veel gedragingen weerspiegelen de eigen normen en waarden. Dit kan leiden tot behulpzaamheid, maar ook tot onverdraagzaamheid.

Meer weten? Zie Positie