2.2.3.4.4 Preventie

Voorkomen is beter dan genezen.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent zich bewust van uw eigen innerlijke ervaring en reageert daar op adequate wijze op
  2. U erkent dat ook andere dan strikt zakelijke overwegingen een rol spelen in professionele contacten. Het is belangrijk deze gevoelens te herkennen en daar vervolgens adequaat mee om te gaan
  3. U herkent dysfunctionele patronen, bijvoorbeeld het (herhaaldelijk) optreden van ongepaste gevoelens bij de ander en gaat na in welke mate uw gedrag daaraan bijdraagt
  4. U heeft oog voor risicofactoren die kunnen leiden tot grensoverschrijdingen, zoals niet-functionele zelfonthulling, het aannemen van (al dan niet ongepaste) cadeaus en privécontact met de cliënt buiten de zakelijke setting
  5. U heeft doorlopend zorg voor uw persoonlijke wel en wee zodat u eventuele  verleidingen kunt weerstaan
  6. U handelt naar de wet en de ethische standaarden van uw eigen beroepsgroep
  7. U participeert in een intervisieverband en brengt eventuele risico's daar in.