2.2.3.4.2 Overschrijding

Voorbeelden van grensoverschrijdingen door professionals (ontleend aan de seksuologie):