2.2.3.4.1 Redenen

Mensen gaan naar een professional om een probleem op te (laten) lossen waar ze zonder hulp niet uitkomen. Als er alleen sprake is van betrokkenheid en goede communicatie maar niet van probleemoplossing of samenwerking, dan schiet de werkrelatie tekort. Evenzeer is dit het geval wanneer de cliënt sterke positieve en/of sterke negatieve emoties oproept bij de hulpverlener en de relatie niet beperkt blijft bij probleemoplossing, maar doorschiet naar een emotionele overbetrokkenheid of zelfs een intimiteitaspect krijgt. Wanneer er wordt gewerkt met duo's, stellen of paren, kan een te grote betrokkenheid ertoe leiden dat de professinal in een ‘driehoeksrelatie’ met zijn twee cliënten terechtkomt en als bliksemafleider gaat fungeren voor de spanningen in de relatie tussen beide cliënten.