1.3.1.2 Strategische klanten

Relatiemanagement werkt volgens economische principes: men investeert daar waar de te verwachten meeropbrengsten het hoogst zijn. Dat geldt voor klanten, maar ook voor verwijzers, intermediairs, adviseurs etc.

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt rekening met de strategische betekenis
  2. U hanteert een aantal do's en dont's
  3. U beseft dat de waarde van een relatie lastig valt te bepalen in objectieve termen
  4. U kijkt naar het heden, maar ook naar verleden en toekomst

Meer weten? Zie Relatiestrategie