1.1.1. Strategische klanten

Relatiemanagement werkt volgens economische principes: men investeert daar waar de te verwachten meeropbrengsten – in materiële maar ook in immateriële zin – het hoogst zijn. Dat geldt voor klanten, maar ook voor verwijzers, intermediairs, adviseurs etc. Het is van belang om helder zicht te krijgen op te verwachten kosten en baten.

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt rekening met de strategische betekenis
  2. U hanteert een aantal do's en dont's
  3. U beseft dat de waarde van een relatie lastig valt te bepalen in objectieve termen
  4. U kijkt naar het heden, maar ook naar verleden en toekomst