1.3.1.1.4.2 Investeren

Relatiemanagement is geen doel op zich, maar past bij het businessplan van een organisatie, waarbij het niet alleen om het hier en nu gaat, maar vooral om een duurzame toekomst. 

Hoe doe ik dat?

  1. U stemt uw relatiemanagement af op uw organisatievorm
  2. U stelt uzelf de vraag wat het werven van een goede nieuwe klant kost, inclusief advertenties en niet-declarabele uren
  3. U overweegt evenveel te investeren in een belangrijke bestaande klant
  4. U maakt een specifieke en meetbare doelstelling bij elke categorie klanten
  5. U splits de andere doelstellingen uit zoals behoud van klanten, afzet van andere diensten, tevredenheid, de tariefstelling en de ontwikkeling van nieuwe diensten
  6. U haakt activiteiten vast aan de doelstellingen en begroot de kosten daarvan
  7. U werkt dit soort plannen uit voor alle relevante klantgroepen in een accountplan
  8. U reserveert budget om uw strategie op het gebied van relatiemanagement vorm te geven op basis van factoren als concurrentie, prijsdruk, klantloyaliteit en -verloop, crossselling etc. en uw middelen
  9. U beseft dat de wijze waarop u relatiemanagement organiseert, voor een groot deel wordt bepaald door de werkwijze en het businessconcept
  10. U betrekt zo veel mogelijk professionals bij relatiemanagement. Zij hebben immers de contacten met de klanten.

Meer weten? Zie Partnership