1.3.1.3 Doelgericht

Relatiemanagement is een breed hulpmiddel dat men kan hanteren om diverse doelen te bereiken.

Hoe doe ik dat?

  1. U zet relatiemanagent in om een bijdrage te leveren aan uw positionering en imago, bijvoorbeeld door klanten te ositioneren in eenvoorbeeldfunctie of ambassadeursrol
  2. U hanteert relatiemanagement om te kiezen voor nieuwe vragen en mogelijkheden
  3. U gebruikt relatiemanagement om klanten te selecteren, bijvooorbeeld omdat ze u aanspreken, een goed doel vertegenwoordigen of u energie geven
  4. U geeft extra aandacht aan klanten die bijdragen aan uw drie kerndoelen: omzet, continuïteit en winstgevendheid
  5. U beseft dat ook hier sprake is van een balans tussen exploreren en exploiteren.

Meer weten? Zie Relatiestrategie