x.3.1. Doelgericht

Relatiemanagement is een breed hulpmiddel dat men kan hanteren om diverse doelen te bereiken.

Hoe doe ik dat?

  1. U zet relatiemanagent in om een bijdrage te leveren aan uw positionering en imago
  2. U beseft dat de juiste klanten u daarbij kunnen helpen, bijv. door hun voorbeeldfunctie of ambassadeursrol
  3. U hanteert relatiemanagement om te kiezen voor nieuwe vragen of mogelijkheden om te leren
  4. U gebruikt relatiemanagement om klanten te selecteren, bijvooorbeeld omdat ze u aanspreken, een goed doel vertegenwoordigen of u energie geven
  5. U beseft dat relatiemanagement ook een investering is
  6. U geeft extra aandacht aan klanten die bijdragen aan uw drie kerndoelen: omzet, continuïteit en winstgevendheid
  7. U beseft dat duurzaamheid van belang is, maar onderkent ook andere opties.